Splošni pogoji

O vsebinah, odgovornosti, pogojev uporabe, priporočilih in varstvu osebnih podatkov.

legal

 

Vse vsebine, objavljene na www.accbox.net, so last družbe PRONET, Kranj, d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja PRONET, Kranj, d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Družba PRONET, Kranj, d.o.o. ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.accbox.net, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. PRONET, Kranj, d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.accbox.net.

Podjetje PRONET, Kranj, d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam. Vaši podatki bodo obravnavani zaupno in skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem v skladu z dobrimi praksami v informacijski varnosti.

Vaše podatke bomo zbirali, obdelovali, prenašali in hranili skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU679/2016. Vse podatke posameznikov obdelujemo v skladu s pridobljenimi privoljenji. Vrste podatkov in nameni obdelav so navedeni na privolitvah.

PRONET, Kranj, d.o.o. deluje kot upravljavec osebnih podatkov. V skladu s tem spoštuje zahteve in določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi s pravicami posameznikov ter ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za varovanje njihovih osebnih podatkov.
Vse pravice iz naslova varstva osebnih lahko posamezniki uveljavljajo preko gdpr@pronet-kr.si.

Spletna stran www.accbox.net za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa vaše aktivnosti in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Splošni pogoji uporabe rešitev podjetja PRONET, Kranj, d.o.o., ki so veljavni z datumom 1. 1. 2024.
Splošni pogoji storitve vodenja računovodstva, ki so veljavni z datumom 1. 1. 2020.

Primopredaja

Storitev se obravnava kot opravljena s podpisom primopredajnega zapisnika, s katerim stranka potrdi realizacijo storitve, oz. navede morebitna neujemanja s funkcionalnostmi, navedenimi po tej ponudbi/pogodbi. Ta mora biti podpisan s strani izvajalca in naročnika najkasneje 5 delovnih dni po namestitvi funkcionalnosti na sistem naročnika, v nasprotnem se oba partnerja strinjata, da se storitev obravnava kot izvedena.

Priporočila

Za optimalno izkušnjo uporabe AccountingBox priporočamo uporabo zadnjih verzij operacijskih sistemov in brskalnikov Google Chrome, Mozilla Firefox ali Safari.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska Unija (EU) 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation). V nadaljevanju podajamo s tem v zvezi nekaj osnovnih informacij.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali hranijo tovrstne podatke.

Kdaj je obdelava osebnih podatkov posameznika v primeru sodelovanja ali stika s PRONET, Kranj, d.o.o. zakonita? Ko je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Načela, ki jih upoštevamo pri obdelovanju osebnih podatkov:

 • zakonitost, pravičnost in preglednost,
 • omejitev namena,
 • najmanjši obseg podatkov,
 • točnost,
 • omejitev shranjevanja,
 • celovitost in zaupnost.

Pravice, ki so zagotovljene posamezniku z Uredbo, ki jih v PRONET, Kranj, d.o.o. dosledno spoštujemo:

 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • pozaba oz. ”pravica do izbrisa”,
 • omejitev obdelave,
 • pravica do ugovora,
 • pravica prenosljivosti podatkov.

V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v PRONET, Kranj, d.o.o. sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa dosledno spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti.

V PRONET, Kranj, d.o.o. smo imenovali tudi pooblaščenca (-ko) za varstvo osebnih podatkov. V primeru vprašanj in željah po dodatnih pojasnilih, ga (jo) lahko kontaktirate preko gdpr@pronet-kr.si.

Vse zahtevke v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, ki so zagotovljene z Uredbo, lahko prav tako naslovite na pooblaščenca (-ko) s pomočjo elektronske pošte na naslov gdpr@pronet-kr.si.

Pogodba za opravljanje storitev v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki je veljavna z datumom 25. 5. 2018.